Miksi olemme olemassa

 

Tavoitteinamme on sekä ennaltaehkäistä koiriin kohdistuvia kaltoinkohteluja ja hylkäämisiä että vastustaa epäeettistä jalostustoimintaa ja muuta epäeettistä eläintenpitoa.

Bichon Sukuisten Koirien Rescue ry perustettiin vuonna 2015 ja se on nimensä mukaisesti erikoistunut bichon sukuisiin koiriin (bichon frise, bolognese, coton de tulear, havannankoira, löwchen, maltankoira ja venäjän bolonka). Yhdistyksen toiminta kattaa koko Suomen.

Pienten koirien suosion kasvun myötä koiranpidon varjopuolet ovat lisääntyneet ja tulleet näkyvimmiksi. Vuonna 2014 tietoomme tuli useampia tapauksia, joissa kolme BSKR:n perustajajäsentä olivat akuuteissa ja nopeita toimenpiteitä vaativissa tilanteissa järjestämässä koirien elämää uusiksi.

Yksikään meistä ei ole turvassa elämän vastoinkäymisiltä tai äkkinäisiltä elämänmuutoksilta. Autamme bichonsukuisten koirien omistajia vaikeissa ja suuria päätöksiä vaativissa elämäntilanteissa tarjoamalla helposti lähestyttävän ja pehmeän vaihtoehdon koirastaan luopumaan joutuville.

 

Käytännön toimintamme

Aikuisen kodinvaihtajatoimenksiannon saatuamme aloitamme käytännön toiminnan koiran uudelleen sijoittamiseksi.

Välitettäväksemme tulevat koirat arvioidaan ennen sijoitusta, jotta jokaiselle aikuiselle kodinvaihtajalle löydetään juuri sille yksilölle oikea koti.

 

Tiedotus- ja valistustoimintamme

Ennaltaehkäisemme turhia kodinvaihtoja rotukohtaisella neuvonnalla ja ohjauksella. 

Toimimme tukea-antavana tahona bichon-rotuisten rescue-koirien perheille ongelmatilanteissa.

Lisäämme tietoisuutta eettisestä ja epäeettisestä kasvatustoiminnasta, millä pyrimme vaikuttamaan yleisen asenteen kasvuun eetisen kasvatustoiminnan puolesta.

Tavoitteenamme on vaikuttaa koiranostajien tekemään valintaan eettisen kasvatustyön puolesta ja sitä kautta vähentää pentutehtailijoiden myymien koirien kysyntää.

Valistustoimintaan kuuluvat mm.  interaktiiviset luennot pentutehtailuista, eettisestä jalostustoiminnasta, koiranpidosta ja ongelmakoirista.