Eettinen kasvatustyö

 

Eettinen kasvatustyö on pitkäntähtäimen suunnitelmallista toimintaa. Tavoitteena on tuottaa rodunomaisia ja terveitä yksilöitä, joista on iloa perheenjäseninä vuosiksi eteenpäin.

Eettistä kasvatustyötä tekevät kasvattajat ovat kiinnostuneita oman rotunsa terveystilanteista ja kehittävät jalostuksellisia tietotaitojaan.

Kasvattajat pystyvät perustelemaan tekemänsä yhdistelmän jalostusvalinnan. Jalostukseen käytettävät yksilöt terveystarkastetaan kunkin rodun oman PEVISAn (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ennaltaehkäisy) mukaisesti ennen jalostuskäyttöä.

Tiineenä oleva narttu madotetaan ennen astutusta, tiineysaikana ja synnytyksen jälkeen asianmukaisesti. Nartulle annetaan laadukasta ravintoa ja sen liikunnantarpeesta huolehditaan tiineysajan mukaisesti. 

Syntyneistä pennuista huolehditaan yhtä asianmukaisesti kuin nartusta. Pennut madotetaan asianmukaisesti ja niiden ravinnonsaannista huolehditaan, kuten myös emänkin.

Pennut käytetään eläinlääkärin tarkastuksessa ja ne rekisteröidään Kennelliiton koirarekisteriin.

Eettistä kasvatustyötä tekevän kasvattajan toiminta jatkuu jalostusvalinnoista, tiineys- ja pentuajasta aina pennun ostajan valintaan asti ja hän tekee tarkkaa harkintaa valitsessaan pennunkyselijöistä pennuille uudet kodit ja opastaa uusia koiraperheitä koiraelämän arkeen. Kasvattaja on pennunostajien tukena myös pentukaupan jälkeenkin.